Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2012

Ο Κύριος τρέφει (σοφία του κόσμου και βιωματική θεολογία)

Ο Κύριος τρέφει και τους 4000 με 7 άρτους και περισσεύουν σπυρίδες 7, αλλά και τους 5000 με 5 άρτους και 2 ιχθείς και περίσσεψαν κοφίνια 12

Παρατηρεί λοιπόν Ο Κύριος τους μαθητές… οφθαλμούς έχοντες δεν βλέπετε, και ώτα έχοντες δεν ακούετε; και δεν ενθυμείσθε; ότε έκοψα τους πέντε άρτους εις τους πεντακισχιλίους, πόσους κοφίνους πλήρεις κλασμάτων εσηκώσατε; Λέγουσι προς αυτόν• δώδεκα. Και ότε τους επτά εις τους τετρακισχιλίους, πόσας σπυρίδας πλήρεις κλασμάτων εσηκώσατε; Οι δε είπον• Επτά. Και έλεγε προς αυτούς• Πως δεν καταλαμβάνετε; (Μαρκ. η’)

… από το παραπάνω φαίνεται, πως Ο Κύριος θρέφει και τον κόσμο με σοφία [λόγους σοφίας (7)] και περισσεύει αυτή στον κόσμο, αλλά και την Εκκλησία, με 5 άρτους και 2 ιχθείς, μέσα στην οποία ΜΟΝΟ υπάρχει η Θεία Κοινωνία, ως τροφή ΙΧΘΥΣ (Ιησούς Χριστός Θεού Υιός Σωτήρ). 

Ας κινηθεί ο καθένας κατά τις ανάγκες του να χορτάσει και νάναι σίγουρος, πως όπου και νάναι υπάρχει περίσσευμα… (7 στον κόσμο, 12 στην Εκκλησία) μόνο, αν κάποιος διακρίνει ότι είναι καλύτερη και ωφελιμότερη η φιλοκαλία από την φιλοσοφία καθώς η πρώτη σώζει – ολοκληρώνει (εκ του σώος) ενώ η δεύτερη, απλά ενημερώνει (καλύπτει κενά) αφήστε ΟΠΟΙΟΝ ΘΕΛΕΙ, να περάσει από τους 4000 στους 5000 και μην γίνεστε εμπόδιο αδιάκριτα βάλλοντας κατά Της. Ας μην τηρούνται στεγανά… ή καχυποψία των μεν στους δε… ο χλευασμός… καθώς κοινός είναι ο τροφοδότης, Του οποίου πρέπει τουλάχιστον ευχαριστία. Με απόδειξη, όχι μόνο την προς τα πάνω, προς τον Άνθρωπο ευχαριστία, αλλά και την συγ-χώρεση - κατανόηση των άλλων (εκτός του κύκλου του) τρεφομένων από Αυτόν, συνανθρώπων…. 

Έτσι, αν επιθυμεί Χριστό Αληθινό, Ζωντανό, ψαυστό, συλληπτό και όχι ασύλληπτο και θεωρίες, σοφία μεν, αλλά ανακούμπητες θεωρίες, η θύρα είναι ανοιχτή… για να μεταφερθεί από την τάξη και τον άρτο μόνο, (4 ακμές στο σχήμα) στον άρτο και ιχθύ… + πεμπτουσία (5) άρτοι + Σταυρό (2) ιχθύς…

(κατά τον αββά Δωρόθεο, το άριστα της ύλης είναι 10, το άριστα της ψυχής 100 και το άριστα του πνεύματος 1000. 

Προσεγγίζοντες Τον Κύριο, οι τρεφόμενοι 4000 είναι οι άνθρωποι της θύραθεν σοφίας, όπως νοείται η εξωτερική προσέγγιση εκ των 4 ακμών, και οι 5000 εσωτερικής πεμπτουσίας/θείας σοφίας και εξωτερικής, ως 4 ακμές + ύψος, που μαζί με τις δύο διαγώνιες, μας δίνουν τους 5 άρτους + 2 ιχθείς).  


Η δε ανοδική πορεία, ευθεία προς τα άνω εξελικτική, επιτελείται δια της κυκλικής κίνησης του νου και του ευθέως φωτισμού, (στον τύπο της ΜΑΡΙΑΣ, της παρακαθήσασας παρά τους πόδας Του Κυρίου και την καλήν και αναφαίρετο μερίδα εξελέξατο) ενώ η σπειροειδής με τον συνδυασμό ευθείας κίνησης του νου και κυκλικής.... (ΜΑΡΘΑΣ + ΜΑΡΙΑΣ)


*

Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμοί ο Θεός, και Πνεύμα ευθές εγκαίνισον εν τοις εγκάτοις μου....


-------
Σημείωση: επανεμφανίζοντας (7 Νοε 2012) τις εικόνες/φωτογραφίες που έλειπαν, ίσως διαφέρουν από το παληό που ανέβασα.... (η διαφοροποίηση επήλθε επειδή κάποια μου αρχεία στο fb σβήστηκαν...). Παρόλα αυτά, εκτιμώ το νόημα να μην έχει αλλάξει...

* λεπτομέρειες της όλης πορείας στο βιβλίο Κάθετος Πνευματικός Κύκλος (οδοιπορικό της σοφίας του ανθρώπου)  (μαζί με το σχόλιο...) ---


ΜΗ ΜΟΥ ΑΠΤΟΥ και ΦΕΡΕ ΤΟΝ ΔΑΚΤΥΛΟΝ ΣΟΥ ΩΔΕ… αντίφασις ή καθορισμός ‘’ορίων’’ ΧΩΡΟΥ; (η διακριτή οριοθέτηση της Μίας Αγίας Εκκλησίας)


θησαυρός εκ του Ενός Βαπτίσματος... 

1 σχόλιο:

 1. αντίστοιχη είναι και η προσέγγιση στους 144.000 τελικά σεσωσμένους, τη στιγμή που οι άγιοι και οι μάρτυρες της Ορθοδοξίας ξεπερνούν τα εκατομμύρια....

  Όταν δώδεκα απόστολοι καθίσητε επί θρόνων δώδεκα, κρίνοντες τας φυλάς τας δώδεκα...

  Κρίση, κατά την εκάστου τελειότητα (1000) 12 Χ 12 = 144.000 συμβολίζοντας δλδ την τελειότητα και ολοκλήρωση του, πάντες γαρ απόστολοι...

  Κι οι 12 φυλές του Ισραήλ, αναφέρονται στα 12 τεκνία του Ιακώβ.

  Η ΠΔ, η σκιά της χάριτος της Καινής, ενδεικνύει τα αναφερόμενα και ουσιαστικά. Ο Αβραάμ, στον τύπο του Πατρός, ο Ισαάκ, στον τύπο του Υιού, που υπάκουα οδηγήθηκε στην θυσία του και ο Ιακώβ, στον τύπο του Αγίου Πνεύματος, ο οποίος δια των γυναικών του τεκνοποίησε τα ''χαρίσματα''.

  Η Λεία και η Ραχήλ, στον τύπο της πράξεως και της θεωρίας, χαρίζει στους ανθρώπους κατά τάξη και ετοιμότητα, τις πρακτικές και θεωρητικές αρετές, αντίστοιχα. (Με το τέλειοι γίνετε, αυτό πρέπει να ποθούμε. Την ολοκληρωτική προσέγγιση και οικείωση, σε πράξη που προηγείται και σε θεωρία που φυσικώς έπεται).

  Κι ο Ιακώβ, παρότι αγαπούσε την Ραχήλ (θεωρία) περισσότερο, δεν μπορούσε να τεκνοποιήσει μαζί της, αν δεν απέδιδε η Λεία (πράξη) τα τεκνία που της αναλογούσαν.

  Κι είναι μητέρα της θεωρίας η Ραχήλ, αφού γέννησε τον Ιωσήφ, καθαρά ενορατικό και χαρισματούχο στην αίγυπτο και τον Βενιαμίν. Η δε Ραχήλ, πεθαίνει πάνω στην γέννα του Βενιαμίν και θάπτεται στην Βηθλεέμ. Θάπτεται η σκιά της θεωρίας, εκεί όπου γεννάται η θεία θεωρία Χριστός.

  Να μην πολυλογήσω όμως για τα τεκνία, τα οποία προήλθαν/προέρχονται από: 6 από τη Λεία. 2 από τη δούλη της Λείας. 2 από την δούλη της Ραχήλ και τέλος 2 από τη Ραχήλ.

  Ο καλός Θεός, αμήν τας εννοίας να καθάρει... Όταν διευκρινιστούν οι διαφορές μεταξύ θεόσδοτου σώματος και (δούλης) σάρκας, αλλά και νου και δούλου του (διανοίας), έχουμε μπροστά μας την ναι μεν διαφορετική τροφή στους σοφούς του κόσμου (δια της φιλοσοφίας) και σοφούς της Εκκλησίας (δια της ακριβούς ορθοδόξου θεολογίας), στο σύνολό τους όμως ΟΛΟΥΣ, ΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥΣ από τον Πάνσοφο και Παντεπόπτη και Εύσπλαγχνο Κύριο - Λόγο, που με λόγους και ρήματα Ζωής, τρέφει, συντηρεί τα σύμπαντα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή