Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2012

Σήμερα 09 Μαρ εορτάζουν


Απολυτίκιο της ημέρας

9 Μαρτίου 2012
Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.

Θείω Πνεύματι, συγκροτηθέντες, δῆμος ὤφθητε, τροπαιοφόρος, Ἀθλοφόροι Χριστοῦ Τεσσαράκοντα, διὰ πυρὸς γὰρ καὶ ὕδατος ἔνδοξοι, δοκιμασθέντες λαμπρῶς ἐδοξάσθητε. Ἀλλ' αἰτήσασθε, Τριάδα τὴν ὑπερούσιον, δωρήσασθαι ἠμὶν τὸ μέγα ἔλεος.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου