Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2016

γέροντας Γαβριήλ για την υπακοή (σε αιρετικούς)


- Γέροντα Γαβριήλ ή Παπική εκκλησία είναι Εκκλησία;

Ή Παπική εκκλησία δεν είναι Εκκλησία. Δεν έχει Μυστήρια.
Ό Χριστός πάνω στον πλανήτη της Γής ίδρυσε μία Εκκλησία. Όταν λέμε το Σύμβολο της Πίστεως τί ομολογούμε; Ότι πιστεύουμε «Εις μίαν, Αγίαν, Καθολική και Αποστολική Εκκλησιά».
Δεν ίδρυσε ό Χριστός πολλές Εκκλησίες.
Δεν είναι Εκκλησία ό Πάπας. Δεν έχουν Μυστήρια οι παπικοί.
Ό άγιος Νικόδημος ό Αγιορείτης λέει μέσα στο Πηδάλιο ότι οι παπικοί είναι παμπάλαιοι αιρετικοί, είναι αβάπτιστοι (Ερμηνεία ΜΖ' Αποστολικού Κανόνος).


Διδάσκουν και την ανυπακοή οι Μεγάλοι Πατέρες της Εκκλησίας
Λένε μερικοί χριστιανοί: Αφού το είπε ό Δεσπότης πρέπει να τον κάνουμε υπακοή!
Κι εμείς ρωτάμε: Αν ό Δεσπότης σου έλεγε να μή φας για ένα εξάμηνο θα έκανες υπακοή;
- Όχι! Σέ αυτό δεν κάνουμε υπακοή!
Στην υλική τροφή λοιπόν δεν κάνουμε υπακοή, γιατί μάς βλάπτει αυτό πού λέει ό Δεσπότης. Στα πνευματικά πού μάς βλάπτουν και αφορούν την αιωνιότητα πώς κάνουμε υπακοή;
Όταν λέει κάτι ό Δεσπότης πού είναι σύμφωνο με την Εκκλησία θα κάνουμε υπακοή. Άλλα, όταν λέει κάτι πού δεν συμφωνεί με την Εκκλησία, πώς θα κάνουμε υπακοή;

Σέ αυτούς πού λένε πώς πρέπει να κάνουμε αδιάκριτη υπακοή, ένας άγιος μακαριστός γέροντας αγιορείτης έλεγε:
Αυτοί είναι ευλαβείς βλαμμένοι!

Ό Μέγας Αθανάσιος, ό στύλος της ορθοδοξίας, λέει στα συγγράμματά του:
« Εάν ό επίσκοπος ή ό πρεσβύτερος, οι όντες οφθαλμοί της Εκκλησίας, κακώς άναστρέφωνται και σκανδαλίζωσι τον λαόν, χρή αυτούς έκβάλλεσθαι, Συμφέρον γάρ άνευ αυτών συναθροίζεσθαι εις εύκτήριον οίκον ή μετ’ αυτών έμβληθήναι ώς μετά Άννα και Καϊάφα εις την γέενναν του πυρός» (Ρ.0.35,33-ΒΕΠΕΣ 33,199).

Εκεί θα πάμε με τον Άννα και τον Καϊάφα στην γέεννα του πυρός, αν άκολουθήσουμε τούς Δεσποτάδες μας, πού λένε ότι ο Πάπας είναι Εκκλησία και έχει Μυστήρια και πρέπει να ενωθούμε.

Αν ένας, Πατριάρχες είναι αυτός, Αρχιεπίσκοπος είναι, Επίσκοπος, ότι και να είναι δεν σέβεται τούς Αποστολικούς Κανόνες, δεν σέβεται τούς Κανόνες τών Οικουμενικών και Τοπικών συνόδων, δεν τηρεί αυτά πού δίδαξαν οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας αυτός δεν είναι ποιμένας. Τί είναι;
Μάς το λέει ένας μεγάλος Πατέρας της Εκκλησίας μας του 1ου αιώνος.
«Πας ό λέγων παρά τά διατεταγμένα ή πράσσων, καν άξιόπιστος η, καν νηστεύη, καν παρθενεύη, καν σημεία ποιη, λύκος σοι φαινεσθω εν προβάτου δορα φθοράν προβάτου κατεργαζόμενος» ("Άγιος Ιγνάτιος ό Θεοφόρος Ρ.0.5,912).
Αυτός ό Πατριάρχης, ό Αρχιεπίσκοπος, ό Επίσκοπος, όποιος και να είναι, πού λέει πράγματα πού δεν συμφωνούν με την Εκκλησία, με αυτά πού δίδαξαν οι Άγιοι Απόστολοι και οι Πατέρες της Εκκλησίας, δεν είναι ποιμένας, είναι λυκοποιμένας και εχθρός τού Θεού και της Παναγίας.

Λένε πολλοί:

Αφού είναι επίσκοπος και το λέει αυτό, θα κάνουμε υπακοή.
Τότε όταν ό Νεστόριος, πού ήταν Πατριάρχης, έλεγε για την Παναγία ότι ήταν ανθρωποκτόνος και Χριστοτόκος έπρεπε οι χριστιανοί να κάνουν υπακοή σέ αυτόν; Επειδή ήταν Πατριάρχης; Και να πούνε αφού το λέει ό Πατριάρχης θα κάνουμε υπακοή;

Τί θα γινόταν έτσι; Θα γίνονταν όλοι αιρετικοί και θα χάνονταν. Δεν θα σωζόταν κανένας, αν τον ακολουθούσαν.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου